Agenda Stručnog skupa „Dani zelenih energija“ – 18. mart 2017. godine

10:00 Otvaranje Stručnog skupa
10:30 Značaj  i pogodnosti korišćenja obnovljivih  izvora energije  u svim sferama života i energetska efikasnost
11:30 Predstavljanje sadržaja „solarnog kofera“ i laboratorijskih vežbi koje se pomoću njega mogu realizovati
12:15 Projekat „Udaljene laboratorije“
12:45 Pauza (prelazak u drugu zgradu)
13:15 Demonstracija upotrebe „Solarnog“ kofera (prva grupa – nastavnici)Demonstracija rada različitih izvora obnovljiviih energija (druga grupa – nastavnici)

Informacija o uslovima, načinu i  potencijalnim davaocima sredstava za nabavku opreme  za obnovljive izvore energije i povećanje energetske efikasnosti škola (treća grupa – direktori)

14:30 Pauza
15:30 Energetski efikasno ovetljenje učionice
16:00 Demonstracija projekta udaljene laboratorije – primer vežbe korišćenja solarnog kofera
16:30 Pauza osveženje
17:00 Predstavljanje drugog dana Stručnog skupa
17:30 Evaluacija prvog dana Stručnog skupa
17:30 Ztvaranje Stručnog skupa

 

Agencija za energetiku Grada Novog Sada © 2014 Broj poseta Efficient stats