Zelena škola – Laboratorija na daljinu

Evaluacija obuke nastavnika i učenika o EE i upotrebi OIE u sklopu projekta „Zelena škola – laboratorija na daljinu“

UVOD U okviru Projekta „Zelena škola – laboratorija na daljinu“ posvećenog promociji i povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije u srednjim školama sa teritorije AP „Vojvodine“, dana 10. marta 2018. godine u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin” u Novom Sadu održan je stručni skup čiji je cilj bio da omogući polaznicima da poboljšaju znanja o obnovljivim […]

Stručna poseta postrojenjima sa obnovljivim izvorima energije (Pivara u Čelarevu i FTN Novi Sad)

Drugi deo stručnog skupa „Zelena škola – Laboratorija na daljinu ” održan je 17. marta 2018. godine kada je organizovana stručna ekskurzija u okviru koje su posećena postrojenja sa obnovljivim izvorima energije instalirana u Pivari Kompanije Carlsberg Srbija doo u Čelarevu i na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Stručna ekskurzija kojoj su prisustvovali profesori […]

U Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ održan prvi deo stručnog skupa „Zelena škola – Laboratorija na daljinu“

U okviru projekta „Zelena škola  – Laboratorija na daljinu” dana 10. marta 2018. godine u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin” u Novom Sadu održan je prvi deo stručnog skupa posvećenog jačanju kompetencija profesora srednjih škola za edukaciju i promociju obnovljivih izvora energije. Skup je bio namenjen direktorima srednjih škola, profesorima fizike, profesorima stručnih predmeta vezanih […]

Agenda stručnog skupa „Zelena škola – laboratorija na daljinu“ – 10. mart 2018. godine

9:30 Registracija učesnika Stručnog skupa; 10:00 Otvaranje Stručnog skupa. Uvodna reč; 10:45 Izlaganje „Mogućnosti solarne energije“; 11:45 Predstavljanje sadržaja „solarnog kofera“ i laboratorijskih vežbi koje se pomoću njega mogu realizovati; 12:15 Predstavljanje projekata  „Udaljene laboratorije“; 12:45 Pauza (prelazak u drugu zgradu); 13:15 Demonstracija upotrebe „Solarnog“ kofera (prva grupa). Demonstracija rada različitih izvora obnovljiviih energija (druga […]

Poziv na stručni skup „Zelena škola – laboratorija na daljinu“

Za direktore, nastavnike fizike, nastavnike stručnih predmeta vezanih za obnovljive izvore energije, ostale nastavnike zainteresovane za ovu tematiku   Trening centar za edukaciju – Novi Sad Vas poziva  na dvodnevni Stručni skup koji je odobrio Pedagoški zavod Vojvodine Rešenjem broj 1157/1 „ZELENA ŠKOLA – UDALJENA LABORATORIJA“ Stručni skup je finansijski podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i […]

Agencija za energetiku Grada Novog Sada © 2014 Broj poseta Efficient stats