Obaveštenje o novom broju telefona Agencije za energetiku Grada Novog Sada

Obaveštavamo vas da je zbog preseljenja Agencije za energetiku Grada Novog Sada na novu adresu u Ulici Vojvođanskih brigada broj 17 u Novom Sadu, dosadašnji telefonski broj Agencije zamenjen sa novim brojem telefona 021/452-080. Takođe, zaposlene u Agenciji možete kontaktirati na e-mail: info@aens.rs.

Agencija za energetiku Grada Novog Sada © 2014 Broj poseta Efficient stats