Objavljena publikacija „Zelena energija“

Krajem marta 2017. godine u okviru projekta „Zelena energija” izašla je publikacija pod nazivom „Zelena energija”, čiji su autori Doc. dr Aleksandar N. Ašonja, dipl. inž. Elizabeta Aliđukić i dipl. inž. Ksenija Manojlović. Izdanje publikacije „Zelena energija” je obrazovnog tipa i odnosi se na promovisanje upotrebe obnovljivih izvora energije kod učenika osnovnih i srednjih škola. Primarni cilj publikacije je jačanje kompetencija nastavnika za edukaciju i promociju obnovljivih izvora energije kroz primere dobre prakse i razvoj ekoloških inovacija, kao i mogućnost da ove teme uklope u redovnu nastavu kako bi praktičnim vežbama obogatili teorijsku nastavu i povećali stepen zainteresovanosti učenika o značaju i pogodnostima korišćenja obnovljivih izvora energije. Izložena materija treba da utiče na pozitivan stav kod učenika osnovnih i srednjih škola o korišćenju obnovljivih izvora energije u svim sferama života. Publikacija je prvenstveno namenjena nastavnicima osnovnih škola koji drže predmete tehničko i informatičko obrazovanje i fiziku, kao i profesorima srednjih stručnih škola koji drže stručne predmete vezane za obnovljive izvore energije. Verujemo da ova publikacija može poslužiti i inženjerima svih struka i drugim čitaocima kao opšta informativna literatura, a svi slušaoci stručnog skupa „Dani zelenih energija“ će dobiti po jedan primerak navedene publikacije.

37a.

Agencija za energetiku Grada Novog Sada © 2014 Broj poseta Efficient stats