Upravljanje distributivnim sistemom za toplotnu energiju

Redni broj Poslovno ime Matični broj Sedište Adresa Broj i datum rešenja Vreme važenja (god.)
1. Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ 08857075 Novi Sad Vladimira Nikolića br.1 03/07 od28.6.2007. god. 10
Agencija za energetiku Grada Novog Sada © 2014 Broj poseta Efficient stats