• Subota, Septembar 23, 2023
  • Novi Sad, 23°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo
Obrazac O-8
Obrazac O-8
  • Obrasci za energetske dozvole

Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju toplotne energije snage 1MW i više.

Obrazac O-9
Obrazac O-9
  • Obrasci za energetske dozvole

Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10t godišnje.