• Utorak, Septembar 21, 2021
  • Novi Sad, 12°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo
Obrazac O-8
Obrazac O-8
  • Obrasci za energetske dozvole

Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju toplotne energije snage 1MW i više.

Obrazac O-9
Obrazac O-9
  • Obrasci za energetske dozvole

Zahtev za izdavanje - produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10t godišnje.