• Sreda, Mart 22, 2023
  • Novi Sad, 8°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo
ZAKON O ENERGETICI
ZAKON O ENERGETICI
  • Propisi

(„Sl. glasnik RS“, broj 145/2014, 95/2018 – dr. zakon i 40/2021)

ZAKON O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
ZAKON O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
  • Propisi

(„Sl. glasnik RS“, broj 40/2021)