• Utorak, Februar 07, 2023
  • Novi Sad, -6°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Objavljen Javni poziv za učešće građana u sprovođenju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela

Dana 24. maja 2022. godine na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada objavljen je Javni poziv za učešće građana u sprovođenju mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje:

-        nabavke solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta - do i jednako 6 kW;

-        nabavke invertera, pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem;

-        ugradnje solarnih panela, invertera pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem;

-        izrade neophodne tehničke dokumentacije, izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela, invertera i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom i propisima distributera neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju domaćinstva sa teritorije Grada Novog Sada koja ispunjavaju uslove propisane ovim javnim pozivom izuzev domaćinstava koja su u prethodnom periodu koristila sredstva Grada Novog Sada za slične aktivnosti i ista opravdali i domaćinstava koja su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Javni poziv je otvoren do 23. juna 2022. godine a više informacija o ovom pozivu kao i konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine https://environovisad.rs/vesti/209