• Ponedeljak, Novembar 28, 2022
  • Novi Sad, 5°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Objavljen Javni poziv za učešće građana u sprovođenju mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Dana 31. avgusta 2022. godine objavljen je Javni poziv za učešće građana u sprovođenju mere energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu tople potrošne vode na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje sledećih mera energetske efikasnosti: zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove; nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove; nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove; zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim); nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće; nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima na teritoriji Grada Novog Sada koja ispunjavaju uslove propisane ovim javnim pozivom izuzev domaćinstava koja su vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnih objekata koji ne služe za stanovanje i domaćinstava koja su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Javni poziv je otvoren do 30. septembra 2022. godine a više informacija o ovom pozivu kao i konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine https://environovisad.rs/vesti/233