• Nedelja, Oktobar 01, 2023
  • Novi Sad, 22°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Vesti

Održana završna konferencija na projektu „Green school”
Održana završna konferencija na projektu „Green school”
  • Vesti

Dana 15. aprila 2014. godine, u mesto Alđo pored Segedina održana je završna konferencija na Projektu „Green School” – „Zaštita životne sredine i korišćenje obnovljivih izvora energije za zelenu budućnost dece” koji se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

Održana obuka za korišćenje ISGE softvera
Održana obuka za korišćenje ISGE softvera
  • Vesti

U okviru projekta „Obnovljiva energija u gradovima“ – „Renewable Energy in Cities – REC“ tokom februara i marta 2014. godine u prostorijama JP “Informatika” u Novom Sadu održana je obuka za predstavnike 12 gradova i opština sa teritorije AP Vojvodine.

Obrazovan Koordinacioni tim za izradu Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada
Obrazovan Koordinacioni tim za izradu Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada
  • Vesti

Rešenjem Gradonačelnika Grada Novog Sada od 12. marta 2014. godine obrazovan je i imenovan Koordinacioni tim za izradu Programa zaštite životne sredine Grada Novog Sada. Za člana Koordinacionog tima imenovan je, između ostalih, Branislav Bandić, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada.

Pripremljena Pravila o radu distributivnog sistema JKP „Novosadska toplana“
Pripremljena Pravila o radu distributivnog sistema JKP „Novosadska toplana“
  • Vesti

U okviru aktivnosti na izradi akata čije donošenje je neophodno za stvaranje uslova za početak postupka merenja isporučene toplotne energije tarifnim kupcima po utrošku, za šta je pravni okvir stvoren donošenjem Odluke o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Grada Novog Sada i Tarifnog sistema za obračun toplotne energije za tarifne kupce, JKP „Novosadska toplana“ je početkom 2014. godine pripremila Pravila o radu distributivnog sistema JKP „Novosadska toplana“ u čijoj izrad

Održana javna debata u okviru projekta „Otkriti energiju“
Održana javna debata u okviru projekta „Otkriti energiju“
  • Vesti

U okviru realizacije projekta „Discovering energy“ – “Otkriti energiju” koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) uz podršku Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva građevinarstva i urbanizma, 16. oktobra 2013. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Novi Sad u Novom Sadu održana je javna debata povodom energetskih pregleda određenih stambenih zgrada i mogućih mera energetske efikasnosti.

Donet Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce
Donet Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce
  • Vesti

Upravni odbor Agencije za energetiku Grada Novog Sada je na 10. sednici održanoj 13. septembra 2013. godine doneo Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce, na koji je Skupština Grada Novog Sada na XX sednici dala svoju saglasnost Rešenjem broj: 352-1349/2013-1-I od 27. septembra 2013. godine.

Energetski kamp – Alđo, Segedin
Energetski kamp – Alđo, Segedin
  • Vesti

Đaci osnovnih škola „Feher Ignac“ iz Alđa i „Nikola Tesla“ iz Novog Sada, kao i njihovi nastavnici imali su priliku da se ponovo sretnu od 20. do 22. septembra 2013. godine. Ovom prilikom domaćin je bila Lokalna samouprava Alđa, koja je osnovce iz Srbije i predstavnike Grada Novog Sada i Agencije za energetiku Grada Novog Sada ugostila u okviru projekta „Green school“ iz IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Energetski kamp – Novi Sad, Mali Iđoš
Energetski kamp – Novi Sad, Mali Iđoš
  • Vesti

Deo projekta „Green school“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje HU-SRB koji se odnosi na edukaciju dece trećih i četvrtih razreda osnovnih škola realizovan je iz dva dela. Prvi deo edukacije je održan 14, 15. i 16. juna 2013. godine u „energetskom kampu“ na salašu „Katai“ u Malom Iđošu.

Održana izložba termografskih snimaka u okviru projekta „Otkriti energiju“
Održana izložba termografskih snimaka u okviru projekta „Otkriti energiju“
  • Vesti

Agencija za energetiku Grada Novog Sada je u 2013. godini uzela aktivno učešće u realizaciji projekta „Discavering energy – Otkriti energiju“ koji je pokrenut od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije, a uz podršku GIZ-a (Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju).