• Utorak, Jul 05, 2022
  • Novi Sad, 28°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Vesti

Na Novosadskom sajmu održani 10. Međunarodni dani energetike i investicija
Na Novosadskom sajmu održani 10. Međunarodni dani energetike i investicija
  • Vesti

U kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma, 3. i 4. novembra 2021. godine održani su jubilarni 10. Međunarodni dani energetike i investicije.

Stručna praksa u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada
Stručna praksa u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada
  • Vesti

Agencija za energetiku Grada Novog Sada je i u toku 2021. godine nastavila svoje aktivnosti vezane za realizaciju stručne prakse nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i realizaciju stručne prakse studenata koji studiraju na visoko-školskim ustanovama sa kojima Agencija ima potpisane sporazume o saradnji.

U organizaciji Ninamedie održan online sastanak energetskih menadžera i predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike na temu energetske efikasnosti
U organizaciji Ninamedie održan online sastanak energetskih menadžera i predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike na temu energetske efikasnosti
  • Vesti

U okviru IPA 2014 projekta „Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije“, čiji je korisnik Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, sprovode se aktivnosti kvantitativnog (istraživanja opšte javnosti) i kvalitativnog istraživanja različitih fokus grupa (opšta populacija, energetski menadžeri, MSP, velika preduzeća i javni sektor) u oblasti e

Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
  • Vesti

Na osnovu čl. 24, 25, 26. i 33. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS“, br. 18/05, 81/05 – ispravka i 47/18), i člana 12.

Projekti Grada Novog Sada predstavljeni na obeležavanju dana energetske efikasnosti u Kragujevcu
Projekti Grada Novog Sada predstavljeni na obeležavanju dana energetske efikasnosti u Kragujevcu
  • Vesti

Na dan Međunarodnog dana energetske efikasnosti 5. marta 2021. godine u Kragujevcu, u zgradi Grada Kragujevca, uz poštovanje epidemioloških mera, održana je Konferencija pod nazivom „Energetska efikasnost u lokalnim upravama u Republici Srbijiˮ.

Energetska efikasnost Grada Novog Sada
Energetska efikasnost Grada Novog Sada
  • Vesti

Pored toga što je Grad Novi Sad izabran za evropsku omladinsku prestonicu za 2019. godinu i evropsku prestonicu kulture za 2021. godinu, on je odlučan u nameri da postane i zelena prestonica Evrope. Ovu činjenicu potkrepljuju dosadašnje, a i planirane buduće aktivnosti Grada na polju ekologije i energetike.

Predstavnici Agencije u saradnji sa SKGO održali Vebinar na temu „Izdavanje energetskih dozvola i licenci“
Predstavnici Agencije u saradnji sa SKGO održali Vebinar na temu „Izdavanje energetskih dozvola i licenci“
  • Vesti

Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/2014 i 95/2018 – dr. zakon) propisuje da jedinice lokalne samouprave izdaju licence za obavljanje energetskih delatnosti: proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom, kao i da vode registar izdatih licenci. Osim toga, Zakon o energetici poverava jedinicama lokalne samouprave izdavanje energetskih dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više i objekata za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t g

Akademik Veljko Milković posetio Agenciju za energetiku Grada Novog Sada
Akademik Veljko Milković posetio Agenciju za energetiku Grada Novog Sada
  • Vesti

Dana 27. maja 2020. godine Agenciju za energetiku Grada Novog Sada je posetio Veljko Milkovic, akademik i osnivač “Istraživačko-razvojnog centra Veljko Milković” iz Novog Sada koji je tom prilikom zaposlenima u Agenciji predstavio svoj rad “Reflektujući paneli za solarnu klimatizaciju i zdravstveno bezbedno stanovanje”.

Agencija za energetiku Grada Novog Sada se uključila u akciju prikupljanja plastičnih čepova Udruženja „Čepom do osmeha“
Agencija za energetiku Grada Novog Sada se uključila u akciju prikupljanja plastičnih čepova Udruženja „Čepom do osmeha“
  • Vesti

U okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti, Agencija za energetiku Grada Novog Sada se uključila u akciju Udruženja „Čepom do osmeha“ koja se sastoji u sakupljanju plastičnih čepova čime se sa jedne strane podiže svest građana o značaju reciklaže za očuvanje životne sredine a sa druge strane prikupljaju sredstva za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom.