• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Vesti

Održana obuka za korišćenje Informacionog sistema energetskog menadžmenta
Održana obuka za korišćenje Informacionog sistema energetskog menadžmenta
  • Вести

Dana 12, 13. i 14. februara 2019. godine u prostorijama JP „Informatika“ u Novom Sadu održana je obuka 130 zaposlenih u gradskim upravama, ustanovama, organima i organizacijama iz nadležnosti Grada Novog Sada za korišćenje Informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) koji predstavlja savremenu veb platformu za praćenje potrošnje energije u javnim objektima.

Agencija za energetiku Grada Novog Sada i UNDP obeležili 14. februar – „Svetski dan očuvanja energije“
Agencija za energetiku Grada Novog Sada i UNDP obeležili 14. februar – „Svetski dan očuvanja energije“
  • Вести

U čitavom svetu se 14. februar obeležava kao „Svetski dan očuvanja energije“. Zato je taj dan pravi trenutak da se istakne značaj očuvanja energije i korišćenja energije pogotovo one energije dobijene iz obnovljivih izvora energije (OIE).

Novi Sad dobio solarno javno osvetljenje
Novi Sad dobio solarno javno osvetljenje
  • Вести

Na 48 lokacija u Novom Sadu i prigradskim naseljima postavljena je nova solarna rasveta. Bespovratna sredstva u iznosu od 497 hiljada evra obezbeđena su učešćem u IPA programu prekogranične saradnje Evropske unije, a deo novca utrošen je u razvoj katastra javnog osvetljenja i izradu Akcionog plana za održivu energiju u Novom Sadu.

Energetski menadžer Grada Novog Sada održao predavanje u Poljoprivrednoj školi u Futogu
Energetski menadžer Grada Novog Sada održao predavanje u Poljoprivrednoj školi u Futogu
  • Вести

Energetski menadžer Grada Novog Sada dr Aleksandar N. Ašonja održao je 12. decembra 2018. godine predavanje u Poljoprivrednoj školi u Futogu na temu Otpadna ulja u poljoprivredi (Značaj – Problematika – Alternativa motorima SUS).

Potpisan Memorandum o razumevanju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Grada Novog Sada
Potpisan Memorandum o razumevanju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Grada Novog Sada
  • Вести

Gradonačelnik Grada Novog Sada je 26. septembra 2018. godine doneo Zaključak broj: 352-1/2018-422-II kojim se prihvata učešće Grada Novog Sada u Projektu uvođenja informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) na teritoriji Grada Novog Sada koji se sprovodi u okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i istovremeno se zadužuje Agencija za energetiku Grada Novog Sada za implementaciju ISEM-a na teritoriji Grada Novog Sada i preduzimanje svih

Studijska poseta gradovima i opštinama severozapadne Hrvatske
Studijska poseta gradovima i opštinama severozapadne Hrvatske
  • Вести

U organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Republici Srbiji (UNDP Srbija), u periodu od 12. do 15. novembra 2018. godine, predstavnici Agencije za energetiku Grada Novog Sada, Aleksandar N. Ašonja, Ivan Knežević i Rade Pekez su zajedno sa kolegama iz Grada Leskovca, Grada Niša i Opštine Bačka Palanka posetili severozapadni deo Republike Hrvatske (Gradove Zagreb, Varaždin i Koprivnicu).

Održana obuka domara osnovnih i srednji škola i vrtića sa teritorije Grada Novog Sada na temu energetske efikasnosti
Održana obuka domara osnovnih i srednji škola i vrtića sa teritorije Grada Novog Sada na temu energetske efikasnosti
  • Вести

U prostorijama Privredne komore Srbije – Regionalna privredna komora Novi Sad, Narodnog fronta 10., u utorak 25. septembra 2018. godine, održana je obuka o energetskoj efikasnosti domara iz Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“, kao i osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada.

Obaveštenje o novom broju telefona Agencije za energetiku Grada Novog Sada
Obaveštenje o novom broju telefona Agencije za energetiku Grada Novog Sada
  • Вести

Obaveštavamo vas da je zbog preseljenja Agencije za energetiku Grada Novog Sada na novu adresu u Ulici Vojvođanskih brigada broj 17 u Novom Sadu, dosadašnji telefonski broj Agencije zamenjen sa novim brojem telefona 021/452-080. Takođe, zaposlene u Agenciji možete kontaktirati na e-mail: info@aens.rs.

Obnovljeno postrojenje za grejanje TPV-a u Domu učenika srednjih škola „Brankovo kolo“
Obnovljeno postrojenje za grejanje TPV-a u Domu učenika srednjih škola „Brankovo kolo“
  • Вести

Dana 12. juna 2018. godine pušteno je u rad obnovljeno postrojenje za grejanje tople potrošne vode pomoću solarnih kolektora na krovu zgrade Doma učenika srednjih škola „Brankovo kolo” u ulici Episkopa Visariona br. 3 u Novom Sadu.