• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

PROJEКAT „ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I КORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA ZELENU BUDUĆNOST DECE”

Dana 28. decembra 2012. godine, potpisan je ugovor između Agencije za energetiku Grada Novog Sada, sa jedne strane i Nacionalne agencije za razvoj (u svojstvu Upravnog organa IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija), sa druge strane, o subvencijama za realizaciju projekta pod nazivom: „Zaštita životne sredine i korišćenje obnovljivih izvora energije za zelenu budućnost dece”, akronim: „Green School“, pod brojem: HUSRB/1203/122/216, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija. Nosilac ovog projekta je bila Agencija za energetiku Grada Novog Sada, a partner na realizaciji projekta Lokalna saomouprava mesta Alđo kod Segedina iz oblasti Čongrad u Republici Mađarskoj.

Realizacija projekta je trajala od 1. januara 2013. godine do 30. aprila 2014. godine, a ukupna vrednost projekta je iznosila 134.245,48 evra.

Početna konferencija projekta “Green School” održana je u Kongresnom centru “Master” Novosadskog sajma dana 19. aprila 2013. godine i na njoj su predstavljeni ciljevi projekta, kao i planovi za realizaciju projektnih aktivnosti.

Navedenim projektom je ostvarena razmena iskustava između partnera sa srpske i mađarske strane, kao i edukacija dece osnovno školskog uzrasta o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, upotrebi obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. U okviru projekta održana su dva energetska kampa i to na Кatai salašu u Malom Iđošu (14. do 16. juna 2013. god.) i Segedinu (od 20. do 22. septembra 2013. god.) na kojima su stručni predavači kroz interaktivne radionice i zanimljiva predavanja upoznali učenike Osnovnih škola „Nikola Tesla“ iz Novog Sada“ i „Feher Ignac“ iz Alđa sa osnovnim karakteristikama obnovljivih izvora energije i mogućnostima za njihovu primenu u svakodnevnom životu.

    Između ostalog, projektom su sprovedene i mere energetske efikasnosti na Osnovnoj školi „Nikola Tesla“ iz Novog Sada“ koja je bila korisnik ovog projekta a koji su obuhvatali:
  • 1. Zamenu unutrašnjeg osvetljenja škole energetski efikasnijom rasvetom,
  • 2. Zamenu stare stolarije u fiskulturnoj sali novom PVC stolarijom, i
  • 3. Instalaciju „off grid“ solarne elektrane.

Ukupna vrednost investicionih radova na Osnovnoj školi „Nikola Tesla“ je iznosila 3.780.000 dinara, a svi radovi su završeni do 30. aprila 2014. godine, kada je formalno bio poslednji dan za realizaciju svih projektnih aktivnosti.

U školi "Feher Ignac" u Alđu napravljen je ogledni park sa praktičnim primerima primene obnovljivih izvora energije (vetrenjača, solarni panel, sistem za navodnjavanje, sušara za voće).

Konačni rezultati projekta “Green School” su predstavljeni na završnoj konferenciji koja je održana 15. aprila 2014. godine u mesto Alđo pored Segedina.

Green school - Zelena škola slika - 1 Green school - Zelena škola slika - 2 Green school - Zelena škola slika - 3 Green school - Zelena škola slika - 4 Green school - Zelena škola slika - 5 Green school - Zelena škola slika - 6 Green school - Zelena škola slika - 7 Green school - Zelena škola slika - 8