• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 35°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo
 ODLUKA  O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ENERGETIKU GRADA NOVOG SADA
ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ENERGETIKU GRADA NOVOG SADA
  • Прописи

(„Sl. list Grada Novog Sada“, br. 43/2005 i 54/2018)

ODLUKA O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I SNABDEVANJU TOPLOTNOM ENERGIJOM IZ TOPLIFIKACIONOG SISTEMA GRADA NOVOG SADA
ODLUKA O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I SNABDEVANJU TOPLOTNOM ENERGIJOM IZ TOPLIFIKACIONOG SISTEMA GRADA NOVOG SADA
  • Прописи

(„Službeni list Grada Novog Sada“, br. 45/17, 27/19, 59/19 i 27/22)

TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE
TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE
  • Прописи

(„Sl. list Grada Novog Sada“, br. 54/2013)

PRAVILNIK O ENERGETSKOJ DOZVOLI
PRAVILNIK O ENERGETSKOJ DOZVOLI
  • Прописи

(„Sl. glasnik RS“, br. 15/15 i 44/18 – dr. zakon)

PRAVILNIK O LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SERTIFIKACIJI
PRAVILNIK O LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SERTIFIKACIJI
  • Прописи

(„Sl. glasnik RS“, br. 87/15 i 44/18 – dr. zakon)