• Subota, Septembar 23, 2023
  • Novi Sad, 23°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2022. GODINU

1. Vrednost koeficijenta za obračun i visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2022. godinu iznosi 21.400,00 dinara.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".