• Utorak, Jul 05, 2022
  • Novi Sad, 28°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2021. GODINU

1. Vrednost koeficijenta za obračun i visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2021. godinu iznosi 20.000,00 dinara.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".