• Среда, Мај 22, 2024
  • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM)

Gradonačelnik Grada Novog Sada g-din Miloš Vučević je 26. septembra 2018. godine doneo Zaključak broj: 352-1/2018-422-II kojim se prihvata učešće Grada Novog Sada u Projektu uvođenja informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) na teritoriji Grada Novog Sada koji se sprovodi u okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i istovremeno se zadužuje Agencija za energetiku Grada Novog Sada za implementaciju ISEM-a na teritoriji Grada Novog Sada i preduzimanje svih neophodnih radnji na sprovođenju navedenog projekta. U skladu sa navedenim zaključkom, a u cilju implementacije ISEM-a na teritoriji Grada Novog Sada, dana 14. novembra 2018. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Grada Novog Sada kojim se, između ostalog, utvrđuje pravni osnov i svrha zaključivanja navedenog memoranduma, definišu oblasti saradnje, propisuje procedura sprovođenja konkretnih aktivnosti, utvrđuje trajanje, kao i mogućnosti za produženje i raskid ovog memoranduma i njegovo stupanje na snagu.

    Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) predstavlja internet aplikaciju, odnosno računarski program koji služi kao osnovni alat za podršku sistemskom energetskom menadžmentu. ISEM omogućava:
  • 1.Formiranje baze podataka javnih objekata čija se potrošnja energije, energenata i vode prati;
  • 2. Kontinualno prikupljanje podataka i nadzor potrošnje svih vrsta energije i energenata;
  • 3. Obradu i analizu prikupljenih podataka i njihovu interpretaciju kroz sistem unapred definisanih energetskih i finansijskih izveštaja, grafika i analiza;
  • 4. Kontrolu nad troškovima i postavljanje ciljeva za smanjenje troškova za energiju, energente i vodu;
  • 5. Statističku kontrolu unosa podataka i postavljanje alarma za prekoračenja zadatih vrednosti potrošnje;
  • 6. Jednostavno i lako praćenje rezultata sprovođenja projekata povećanja energetske efikasnosti.

U periodu od 12. do 14. februara 2019. godine u prostorijama JP „Informatika“ u Novom Sadu održana je obuka preko stotinu zaposlenih u gradskim upravama, ustanovama, organima i organizacijama iz nadležnosti Grada Novog Sada za korišćenje ISEM-a. Obuku su održali saradnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Slađana Jevremović i Vladimir Stajić, a polaznici obuke su praktično osposobljeni za unos u ISEM onih podataka koji se odnose na potrošnju i troškove za električnu energiju, toplotnu energiju, prirodni gas i vodu u njihovim objektima. Ovako uneti podaci u ISEM će se koristiti za praćenje i analizu potrošnje i troškova za energiju, energente i vodu u pojedinačnim objektima, kao i za identifikaciju mogućih projekata unapređenja energetske efikasnosti ovih objekata.

U okviru 8. Međunarodnih dana energetike i investicija, koji su održani na Novosadskom sajmu, 28. februara 2019. godine, održana je svečana dodela uverenja krajnjim korisnicima iz javnih objekata koji su uspešno završili obuku za korišćenje ISEM-a. Uverenja su dodeljena za ukupno 130 lica iz javnih objekata iz nadležnosti Grada Novog Sada (osnovne i srednje škole, Predškolska ustanova “Radosno detinjstvo”, Dom zdravlja “Novi Sad”, administrativne zgrade, mesne zajednice i mesne kancelarije, ustanove kulture, ustanove socijalne zaštite, itd.). Tom prilikom, dodeljene su zahvalnice za pomoć na uvođenju ISEM-a u Grad Novi Sad. Zahvalnice su dodeljene g-đi Maji Matejić – portfolio menadžeru za energetiku UNDP Srbija i g-dinu Draganu Uroševiću - koordinatoru projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji”.

Tokom, aprila i maja meseca 2019. godine, uz pomoć kolega sa Fakulteta tehničkih nauka kreirane su baze podataka sa podacima o potrošnji energenata u javnim zgradama za 2016. i 2017. godinu, a krajnji korisnici iz javnih objekata su počeli unos podataka o potrošnji energenata u njihovim objektima za 2018. i 2019. godinu.

Na 9. Međunarodnim danima energetike i investicija, održanim na Novosadskom sajmu, dana 27. februara 2020. godine, dodeljene su nagrade od strane UNDP - Srbija onim lokalnim samoupravama i preduzećima koji su pokazali najbolje rezultate prilikom uspostavljanja informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) i učestvovali u implementaciji automatskog unosa podataka o potrošnji energije u ovaj sistem. Priznanja ispred Grada Novog Sada su dobili energetski menadžer Grada Novog Sada prof. dr Aleksandr N. Ašonja, JКP „Novosadska toplana“, JКP „Vodovod i kanalizacija“, DP „Novi Sad - Gas“, kao i firme „TO-NET“ i „NS-Кoncept“.

Početkom 2021. godine u ISEM bazi je kreirano oko 850 mernih mesta javne rasvete, semafora i pumpi za vodu sa teritorije Grada Novog Sada i uneti su podaci o potrošnji električne energije na ovim mernim mestima za 2018, 2019. i 2020. godine čime je počelo sistemsko praćenje ovih podataka što je bila i jedna od preporuka Državne revizorske institucije (DRI) u vezi sa kontrolom sprovođenja sistema energetskog menadžmenta u Gradu Novom Sadu.

Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) slika - 1 Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) slika - 2 Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) slika - 3 Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) slika - 4 Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) slika - 5 Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) slika - 6 Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) slika - 7