• Sreda, Septembar 22, 2021
  • Novi Sad, 12°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo
Četvorodnevna obuka krajnjih korisnika ISEM-a u Novom Sadu
  • Vesti

U Novom Sadu održana je ćetvorodnevna obuka krajnjih korisnika Informacionog sistema za energetksi menadžment - ISEM-a u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti grada.