• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Наручилац АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА
Година плана 2021
Верзија плана 1
Датум усвајања 09.04.2021
Рбр Врста предмета Предмет јавне набавке Процењена вредност Врста поступка Оквирно време покретања ЦПВ НСТЈ
извршења / испоруке
Техника Спроводи други наручилац Напомена
0001 Услуге Израда Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024 године и Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину 4,166,666.00 Отворени поступак 2. квартал 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова РС123 - Јужнобачка област