• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 19°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Наручилац АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА
Година плана 2023
Верзија плана 1
Датум усвајања 06.04.2023
Рбр Врста предмета Предмет јавне набавке Процењена вредност Врста поступка Оквирно време покретања ЦПВ НСТЈ
извршења / испоруке
Техника Спроводи други наручилац Напомена
0001 Услуге Израда елабората енергетске ефикасности јавних објеката 7.500.000,00 Отворени поступак 2. квартал 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова РС123 - Јужнобачка област


0002 Услуге Израда Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину 1.666.666,66 Отворени поступак 2. квартал 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова РС123 - Јужнобачка област