• Utorak, Jul 05, 2022
  • Novi Sad, 21°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Utvrđena preliminarna lista privrednih subjekata (direktnih korisnika) u sprovođenju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela

U skladu sa odredbama Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 55/21), a na osnovu Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Grada Novog Sada, Кomisija za realizaciju Programa energetske sanacije porodičnih kuća utvrdila je Preliminarnu listu privrednih subjekata (direktnih korisnika) u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Grada Novog Sada.

Preliminarna lista privrednih subjekata koji se predlažu za sprovođenje mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela objavljena je 7. marta 2022. godine na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine https://environovisad.rs/vesti/187

Privredni subjekti, učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na preliminarnu listu izabranih privrednih subjekata učesnici Javnog poziva imaju pravo prigovora Кomisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.