• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održan Info dan u vezi sa Javnim pozivom za građane za subvencionisanje ugradnje solarnih panela na teritoriji Grada Novog Sada

U Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, dana 1. juna 2022. godine sa početkom u 18.00 časova održan je Informativni dan na kome su građani bliže upoznati sa uslovima Javnog poziva za učešče građana u sprovođenju mera energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu. Ovom prilikom, članovi Komisije za realizaciju programa energetske sanacije porodičnih kuća na čelu sa Andrijanom Čapko, rukovodiocem programa energetske sanacije i v.d. zamenikom načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine, su prisutne građane upoznali sa uslovima za konkurisanje, potrebnom dokumentacijom koja se prilaže, načinima finansiranja, rokovima za podnošenje zahteva, kao i postupkom nakon isteka roka za konkurisanje. Nakon održane prezentacije, građani su imali priliku da postavljaju pitanja članovima Komisije vezana za uslove i način podnošenja prijava na ovaj javni poziv. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu ističe 23. juna 2022. godine.