• Subota, Septembar 23, 2023
  • Novi Sad, 22°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Objavljen Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Novog Sada

Dana 23. juna 2022. godine na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada objavljen je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Novog Sada.

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji sledećih radova:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za porodične kuće i stanove.

2) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće.

3) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće.

4) nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove.

5) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove.

6) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

7) nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

 

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Nakon potpisivanja Ugovora sa privrednim subjektima, Gradska uprava će raspisati Javni poziv za pojedinačne projekte građana.

Javni poziv je otvoren do 8. jula 2022. godine a više informacija o ovom pozivu kao i konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine https://environovisad.rs/vesti/218