• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Objavljen Javni poziv za učešće građana u sprovođenju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela

Dana 3. marta 2023. godine na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada objavljen je Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje:

-        nabavke i ugradnje solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem i izradu neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem, sve u skladu sa Prilogom 10 iz Javnog poziva. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 6 kW;

-     nabavke i ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće;

-        opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, termostatski ventili) za stanove.

Ukupna sredstva koja Grad Novi Sad, zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, dodeljuje putem ovog javnog poziva iznose: za meru ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama 18.000.000,00 dinara, a za meru unapređenja termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote 500.000,00 dinara.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju građani sa teritorije Grada Novog Sada koji ispunjavaju uslove propisane ovim javnim pozivom izuzev vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnih objekata koji ne služe za stanovanje i vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Javni poziv je otvoren do 3. aprila 2023. godine, a više informacija o ovom pozivu kao i konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine putem sledećeg linka https://environovisad.rs/vesti/254