• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 2

Rešenje o izdavanju energetske dozvole
Broj: II-020-9/16-111-2 Datum: 27. januar 2017. godine
Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola
Naziv/Ime: AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, iz Novog Sada
Sedište/Adresa: Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11
PIB/Matični broj: 101646656 / 08044473
Podaci o vrsti energetskog objekta

Toplovodna gasna kotlarnica

Osnovni tehnički i drugi podaci o energetskom objektu

Za potrebe grejanja objekata AD „Novosadski sajam“ Novi Sad izgradiće se dve toplovodne kotlarnice pojedinačne snage 1,1 MW sa svom pratećom armaturom (cirkulacione pumpe, hidraulički odvajač, ekspanzione posude i toplotni razvod do toplotnih podstanica) koje kao osnovno gorivo koriste prirodni gas. Toplovodne kotlarnice su potpuno nezavisne jedna od druge za proizvodnju tople vode, a svaka pojedinačna toplovodna kotlarnica je projektovana kao kaskada 10 kondenzacionih kotlova snage 110 kW koja će se povezati na postojeće toplotne podstanice I i II.

Lokacija energetskog objekta

Toplovodne gasne kotlarnice će se graditi u okviru kompleksa objekata AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, sa pristupom iz ulice Branka Bajića br. 11, katastarska parcela 6460, katastarska opština NOVI SAD I.

Investiciona vrednost energetskog objekta

21.495.623 dinara

Rok važenja energetske dozvole

Tri godine od pravnosnažnosti rešenja o izdavanju dozvole