• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 3

Rešenje o izdavanju energetske dozvole
Broj: XXVI-02-2/17-7 Datum: 7. februar 2017. godine
Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola
Naziv/Ime: Javna medijska ustanova „Radio – televizija Vojvodine“
Sedište/Adresa: Novi Sad, Ignjata Pavlasa br. 3
PIB/Matični broj: 104423678 / 08859230
Podaci o vrsti energetskog objekta

Kombinovana toplovodna gasno-uljna kotlarnica

Osnovni tehnički i drugi podaci o energetskom objektu

Za potrebe grejanja novog objekta Javne medijske ustanove „Radio – televizija Vojvodine“, izgradiće se kombinovana gasno-uljna kotlarnica ukupne snage 1,57 MW. Za proizvodnju toplotne energije, u toplovodnom režimu 90/700C, za objekat, predviđaju se dva toplovodna kotla, toplotnog kapaciteta po Qk = 785 kW, sa odgovarajućim, ventilatorskim, dvostepenim, klizno modularnim gorionicima na zemni gas/lako lož ulje. Osnovni energent je gas, a u slučaju vanrednih situacija prelazi se na lako lož ulje.

Lokacija energetskog objekta

Kombinovana gasno-uljna kotlarnica će se graditi u okviru novog objekta Javne medijske ustanove „Radio – televizija Vojvodine“, u Petrovaradinu, Kamenički put br. 45, Katastarska parcela 2701/1, KO Petrovaradin.

Investiciona vrednost energetskog objekta

27.000.000 dinara

Rok važenja energetske dozvole

Tri godine od pravnosnažnosti rešenja o izdavanju dozvole