• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 5

Rešenje o izdavanju energetske dozvole
Broj: XXVI-02-2/17-30-2 Datum: 18. april 2017. godine
Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola
Naziv/Ime: „MERCATOR – S“ DOO NOVI SAD
Sedište/Adresa: Novi Sad, Temerinski put br. 50
PIB/Matični broj: 101670560 / 06886671
Podaci o vrsti energetskog objekta

Kotlarnica na gas

Osnovni tehnički i drugi podaci o energetskom objektu

Za potrebe grejanja megamarketa i upravne zgrade „MERCATOR – S“ DOO NOVI SAD izvršiće se promena namene dela objekta u kotlarnicu u kojoj će biti locirana dva tropromajna toplovodna kotla pojedinačnih snaga 1,3 MW i 1,6 MW, koji će biti opremljeni potrebnom automatikom, armaturom i uređajima za zaštitu kotla od niske temperature povratne vode, maksimalnog i minimalnog pritiska i osiguranje od nedostatka vode. Kotlovi će nominalno raditi u temperaturnom režimu 90/70℃.
Kao gorivo će se koristiti zemni gas čiji je glavni sastojak gas metan (CH4).

Lokacija energetskog objekta

Kotlarnica na gas će se graditi u okviru postojećeg objekta kompanije „MERCATOR – S“ DOO NOVI SAD, u Novom Sadu, u ulici Temerinski put br. 50, Katastarska parcela 104/2, KO NOVI SAD III. Kotlarnica će biti locirana u jugostočnom delu objekta u prizemlju. Kotlarnica se pregrađuje novoformiranim pregradnim zidovima u cilju funkcionalnog zadovoljenja potreba. Unutrašnje dimenzije kotlarnice su 611×638 cm.

Investiciona vrednost energetskog objekta

20.460.000 dinara

Rok važenja energetske dozvole

Tri godine od pravnosnažnosti rešenja o izdavanju dozvole