• Среда, Мај 22, 2024
  • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 9


Energetska dozvola broj 9


Rešenje o izdavanju energetske dozvole

Broj: XXVI-02-2/19-82

Datum: 7. oktobar 2019. godine


Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola

Naziv/Ime: NEPI Real Estate Project One doo Beograd – Novi Beograd iz Beograda

Sedište/Adresa: Novi Beograd, Milutina Milankovića бр. 9 Ž

PIB/Matični broj: 109345294 / 21165719


Podaci o vrsti energetskog objekta

Kotlarnica na gas


Osnovni tehnički i drugi podaci o energetskom objektu

Za potrebe grejanja tržnog centra „NEPI ONE“ (TC „Promenada“) izgradiće se kotlarnica na gas ukupne snage 2.820 kW. U kotlarnici su predviđena tri gasna kotla kapaciteta po 940 kW. Gasna kotlarnica pokriva potrebe kondenzatorsko-isparivačkog kruga vodom hlađenih toplotnih pumpi (WHSP) u zimskom režimu, potrebe vazdušnih zavesa i radijatorskog grejanja i potrebe bioskopa.

Gasni kotlovi rade u temperaturnom režimu 80/600C. Voda iz kotlova cirkuliše do bezpritisnog razdelnika-sabirnika, odakle se granskim pumpama snabdevaju potrošači. Predviđene su tri grane: WHSP (553.3 kW), radijatorsko grejanje (35 kW) i bioskopi (1500 kW). Za potrebe WHSP sistema predviđen je pločasti izmenjivač toplote preko koga se voda dogreva na posebnu temperaturu.


Lokacija energetskog objekta

Кotlarnica na gas će se graditi na krovu objekta tržnog centra „NEPI ONE“ (TC „Promenada“) firme „NEPI Real Estate Project One“ doo Beograd – Novi Beograd, lociranog u Novom Sadu na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara Cara Lazara, Кatastarska parcela br. 900/18, КO NOVI SAD II.

Parcela na kojoj je smešten Tržni centar „NEPI ONE“ (TC „Promenada“) se nalazi u okviru urbanističke celine Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“ i površine je 32.948,00 m2.


Investiciona vrednost energetskog objekta

21.151.836,00 dinara


Rok važenja energetske dozvole

7. oktobar 2022. godine