• Nedelja, Oktobar 01, 2023
  • Novi Sad, 22°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Snabdevanje toplotnom energijom

Redni broj Poslovno ime Matični broj Sedište Adresa Broj i datum rešenja Vreme važenja (god.)
1. Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ 08857075 Novi Sad Vladimira Nikolića br.1 XXVI-02-2/17-56-2 od 13.10.2017. god. 10