• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Trgovina toplotnom energijom radi snabdevanja tarifnih kupaca

Redni broj Poslovno ime Matični broj Sedište Adresa Broj i datum rešenja Vreme važenja (god.)
1.Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“08857075Novi SadVladimira Nikolića br.104/07 od

28.6.2007. god.

10