• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 35°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Upravljanje distributivnim sistemom za toplotnu energiju

Redni broj Poslovno ime Matični broj Sedište Adresa Broj i datum rešenja Vreme važenja (god.)
1.Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“08857075Novi SadVladimira Nikolića br.103/07 od28.6.2007. god.10