• Subota, Septembar 23, 2023
  • Novi Sad, 22°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Upravljanje distributivnim sistemom za toplotnu energiju

Redni broj Poslovno ime Matični broj Sedište Adresa Broj i datum rešenja Vreme važenja (god.)
1.Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“08857075Novi SadVladimira Nikolića br.103/07 od28.6.2007. god.10