• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Proizvodnja toplotne energije

Redni broj Poslovno ime Matični broj Sedište Adresa Broj i datum rešenja Vreme važenja (god.)
1. Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ 08857075 Novi Sad Vladimira Nikolića br.1 01/07 od28.6.2007. god. 10
2. „Naftna industrija Srbije“ a.d.Novi Sad, 20084693 Novi Sad Narodnog fronta br.12 II-020-9/14-68-6 od 24.11.2014. god. 30
3. Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ 08857075 Novi Sad Vladimira Nikolića br.1 XXVI-02-2/17-54-2 od 13.10.2017. god. 30