• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Savetodavna pomoć građanima za unapređenje energetske efikasnosti zgrada

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 104/16 i 9/20) definiše održivi razvoj stanovanja kao unapređenje uslova stanovanja građana i očuvanja i unapređenja vrednosti stambenog fonda uz unapređenje energetske efikasnosti, smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i racionalno korišćenje resursa, odnosno, usklađivanje ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine prilikom razvoja stambenog sektora. Ovako definisan održivi razvoj predstavlja javni interes.


U cilju ostvarivanja javnog interesa u pogledu unapređenja svojstava zgrade, član 61. stav 8. navedenog zakona propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave da najmanje jednom nedeljno obezbede licima koja vrše poslove upravljanja zgradom savetodavnu pomoć za unapređenje energetske efikasnosti zgrada.


U tom smislu, Agencija za energetiku Grada Novog Sada će pružati savetodavnu pomoć građanima za unapređenje energetske efikasnosti zgrada, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 časova, lično u prostorijama Agencije za energetiku Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada br. 17 ili putem e-maila: info@aens.rs, odnosno na telefon 021/452-080.