• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Agencija nastavila edukativne aktivnosti na temu energetske efikasnosti i OIE

U skladu sa rasporedom planiranih edukativnih aktivnosti tim zadužen za edukaciju u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada je i tokom 2011. godine održao niz predavanja u osnovnim i srednjim školama sa teritorije Grada Novog Sada na temu unapređenja energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE).
U osnovnim školama držane su prezentacije pod radnim naslovom „Energetska efikasnost u osnovnim školama – Energiju štedi, planetu spasi“. Prezentacijom su obuhvaćene sledeće teme:

  • Zašto je važna energija;
  • Koliko i kako koristimo energiju;
  • Odakle dobijamo energiju;
  • Koji su obnovljivi izvori energije;
  • Koji su neobnovljivi izvori energije;
  • Kako uštedeti enrgiju kod kuće;
  • Šta su štedne sijalice.

U srednjim školama učenicima su održana edukativna predavanja na temu „Energija i obnovljivi izvori energije“. Nakon završetka edukacije učenicima su podeljeni evaluacioni upitnici kako bi se videlo koliko su učenici naučili o temi koja je bila predmet predavanja kao i da bi se saznalo da li učenici imaju neke primedbe, predloge i sugestije u vezi sa načinom na koji se rade edukacije. S obzirom da su rezultati evaluacije izuzetno pozitivni, Agencija će i u narednom periodu nastaviti sa edukativnim aktivnostima na temu energije, odnosno energetske efikasnosti, a zainteresovane škole kod kojih još nisu održana navedena predavanja mogu da kontaktiraju zaposlene u Agenciji kako bi se dogovorili oko tačnog termina za održavanje edukacije u njihovoj školi.