• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Potpisan sporazum o saradnji na unapređenju energetske efikasnosti

Dana 7. februara 2012. godine u Skupštini Grada Novog Sada potpisan je Sporazum o strateškoj saradnji na povećanju energetske efikasnosti  u zgradama na području Grada Novog Sada između JKP „Stan“ iz Novog Sada, Agencije za energetiku Grada Novog Sada, Preduzeća „FIM“ Fabrika izolacionih materijala iz Kanjiže i Firme „Henkel“ d.o.o. iz Beograda. Cilj ovog sporazuma je zajednički nastup na tržištu Grada Novog Sada u cilju promocije uštede energije, povećanju kvaliteta života i rada naših građana i unapređenju održivog razvoja Grada Novog Sada. U tom smislu potpisnici ovog sporazuma učiniće sve što je u njihovoj mogućnosti i u skladu sa raspoloživim kapacitetima za što kvalitetnijim izvršenjem zajedničkog cilja. Strateška saradnja po ovom obuhvata i razmenu informacija, ispitivanje tržišta, prikupljanje podataka i ponuda, organizovanje zajedničkih nastupa (stručni skupovi, konferencije za štampu, itd.), zajedničko apliciranje na regionalnim i evropskim projektima, stalno stručno usavršavanje, povezivanje sa potencijalnim partnerima, davanje ideja, odnosno pružanje usluga koje bi bile interesantne i potrebne za realizaciju cilja ovog sporazuma i zajedničku realizaciju projekata i druge oblike saradnje koji predstavljaju zajednički cilj ili interes sporazumnih strana. U sklopu ovog sporazuma dogovoreno je da se besplatno termički izoluje jedna škola sa teritorije Grada do 1000 mkako bi se na praktičnom primeru pokazali efekti unapređenja energetski efikasnosti. Potpisivanju ovog sporazuma prisustvovali su Rajko Bojčić – direktor JKP „Stan“, Mladen Konjović – stručni saradnik za pravne poslove u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada, Jovan Šarenac – izvršni direktor „Henkel Srbija“ d.o.o. i Slobodan Tomić – direktor „FIM KANJIŽA“.