• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Prvi radni sastanak MEMS-a – Mreže Energetskih Menadžera Srbije

Centralno-evropski forum za razvoj – CEDEF  u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost Republike Srbije i opštinom Varvarin  je u četvrtak 23. februara 2012. godine u Varvarinu održao prvi radni sastanak MEMS-a.
Sastanku je prisustvovalo 9 energetskih menadžera (Ćuprija, Ćičevac, Žabalj, Kragujevac, Paraćin, Novi Sad, Bogatić, Varvarin i Vranje) i predstavnici CEDEF- a.
Na sastanku je:
1. Izglasan Akcioni odbor energetskih menadžera koji će predstavljati MEMS i to su:
1. mr Bojan Kovačić, Agencija za energetsku efikasnost RS
2. Jovanka Arsić Karišić, CEDEF
3. Srećko Šević, Beograd
4.  Karolj Damjanov, Kikinda
5. Dragoslav Dobrosavljević, Vršac
6. Ana Radojević, Kragujevac
7. Dejan Kovač, Agencija za energetiku grada Novog Sada
8. Jugoslav Nikolić, Paraćin
9. Srđan Stanković, Vranje
10. Boško Tašin, Novi Bečej
11. Zoran Arsenović, Bogatić
12. Slađana Jevremović, Varvarin
13. Milić Radosavljević, Ćićevac
14. Vesna Miletić , Žabalj
2. Predstavljena MEMS internet grupa
CEDEF je formirao MEMS internet grupu sa ciljem da se energetski menadžeri umreže i povežu.
Grupa će služiti za:
1. Umrežavanje i povezivanje energetskih menadžera
2. Postavljanje predloga i pitanja
3. Razmenu iskustava
4. Rešavanje problema
5. Razmena informacija
6. Diskusija
7. Predlog za unapređivanje rada grupe
8. Predloge za razvoj MEMS internet portala
Poziv za članstvo u internet grupi biće upućen svim energetskim menadžerima i onima koji bi to trebalo postanu.
3. MEMS Internet portala
• Internet portal će pružati sve neophodne informacije iz oblasti energetskog menadžmenta
• Edukativni materijal i upustva
• Informacije o obukama i studijskim putovanjima
• MEMS kontakte
• Novosti iz zemlje i sveta
• Forum za razmenu informacija i iskustava
4. Dalji planovi za razvoj MEMSa
• Izrada internet portala
• Proširenje članova MEMSa
• Lobiranje za donošenje zakona o energetskom menadžmentu
• Finansiranje izrade internet portala
5. Omogućeno potpisivanje Memoranduma novim članovima MEMSa
Na Prvom Samitu Energetskih Menadžera Srbije 14. decembra 2011 u Vršcu, CEDEF je pokrenuo inicijativu za osnivanje Mreže energetskih menadžera Srbije MEMS koju su podržali i Memorandum o osnivanju MEMS do je potpisalo blizu 30 predstavnika: Agencije za energestku efikasnost RS, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine, Privredne komore Srbije, Inženjerske komore Srbije, Stalne konferencije gradova i opština, Društva termičara Srbije, fakulteta sa Beogradskog, Novosadskog, Niškog i Kragujevačkog Univerziteta, kao i veliki broj energetskih menadžera gradova i opština, industrije, transporta i javnih komunalnih preduzeća.

MEMS nastavlja aktivan rad prema planu i dinamici postavljenim u Platformi MEMSa, koji su predstavljeni na Prvom Samitu energetskih menadžera.