• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Oglas za dostavljanje ponuda za izradu loga i memoranduma Agencije za energetiku Grada Novog Sada

Molimo sve zainteresovane da dostave ponudu za grafičko rešenje loga, memoranduma – legal letter u boji i biznis karte Agencije za energetiku Grada Novog Sada.
Logo treba da bude originalan, sugestivan i prepoznatljiv.
Agencija za energetiku Grada Novog Sada se bavi poslovima iz oblasti energetike i energetske efikasnosti na teritoriji Grada Novog Sada u skladu sa nadležnostima koje su na osnovu Zakona o energetici preneti lokalnoj samoupravi. Mi smo javna Agencija osnovana od strane Grada Novog Sada.

Veb adresa Agencije je www.aens.rs
NAPOMENA:
Prilikom izrade ponude molimo vas da računate da je neophodno uraditi minimum četiri grafička rešenja za logo i da računate na minimum 4 recenzije idejnog rešenja.
Konačno rešenje treba da bude dostavljeno u vektorskom formatu u elektronskoj formi.
Agencija kupovinom rešenja postaje vlasnik loga i može dalje sa njim raspolagati.
Rok za izradu loga 10 kalendarskih dana (do 22. marta 2012. godine).
Vaše finansijske ponude možete dostavljati putem pošte na adresu: Agencija za energetiku Grada Novog Sada, Trg slobode br.1 ili na e-mail: info@aens.rs