• Среда, Мај 22, 2024
  • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

U organizaciji Ninamedie održan online sastanak energetskih menadžera i predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike na temu energetske efikasnosti

U okviru IPA 2014 projekta „Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije“, čiji je korisnik Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, sprovode se aktivnosti kvantitativnog (istraživanja opšte javnosti) i kvalitativnog istraživanja različitih fokus grupa (opšta populacija, energetski menadžeri, MSP, velika preduzeća i javni sektor) u oblasti energetske efikasnosti. Ova istraživanja bi trebala poslužiti kao polazna osnova za izradu Izveštaja o stanju svesti javnosti i aktivnostima podizanja svesti javnosti u oblasti energetske efikasnosti, Strategije podizanja svesti javnosti za period od 5 godina i Plana podizanja svesti javnosti.

U navedenom kontekstu 15. aprila 2021. godine u organizaciji Agencije „Ninamedia“ putem online ZOOM platforme su energetski menadžeri Grada Novog Sada, Pančeva, Kruševca, Leskovca i Čačka uz prisustvo predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije u dvočasovnom razgovoru izneli svoje viđenje trenutne problematike koja se tiče opštinske energetike, edukacije stanovništva, izveštavanja medija na temu energetske efikasnosti i sl. Ispred Grada Novog Sada sastanku je prisustvovao Energetski menadžer Dr Aleksandar N. Ašonja.