• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Predstavljen novi evropski program CIP ECO-INOVACIJA

U organizaciji Kancelarije za evropske poslove, 13. maja 2010. godine, održana je konferencija za novinare na temu novog evropskog programa iz oblasti inovacija u zaštiti životne sredine.
Novinarima su se obratili Predrag Novikov, direktor i Andrija Aleksić, zadužen za evropske programe u Kancelariji za evropske poslove, kao i Borislav Rajkov, predstavnik Agencije za energetiku Grada Novog Sada.
Cilj CIP Eco-inovacija je pružanje podrške projektima koji se odnose na prvu primenu ili tržišnu primenu ovih eko-inovacionih tehnika, proizvoda, usluga ili praksi od značaja za EU, koje su već uspešno tehnički izvedene, ali zbog preostalog rizika, nikad nisu ušle na tržište. Oni treba da doprinesu otklanjanju prepreka za razvoj i širu primenu eko-inovacija, zatim da stvore ili prošire tržište za slične proizvode, kao i da povećaju konkurentnost preduzetništva EU na svetskim tržištima. Projekti treba da budu usmereni na smanjivanje čovekovog uticaja na životnu sredinu, povećavanje efikasnosti samih resursa ili pobojšavanje performansi preduzeća u odnosu na životnu sredinu, a naročito malih i srednjih preduzeća.

Tri glavna aspekta CIP ECO-inovacija:
1. Korisnost po životnu sredinu
2. Ekonomska korisnost (uključujući i širu primenu)
3. Doprinos projekata inovacijama
Detaljnije informacije o ovom programu mogu se naći na sajtu Kancelarije za evropske poslove www.kep.rs i sajtu Evropske komisije www.ec.europa.eu/ecoinnovation.