• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Potpisan sporazum o saradnji sa „Istraživačko – razvojnim centrom Veljko Milković“

Agencija za energetiku Grada Novog Sada i „Istraživačko-razvojni centar Veljko Milković“ su 15. maja 2012. godine potpisali Sporazum o saradnji čiji je cilj promocija zaštite životne sredine, uštede energije, unapređenja energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije, zatim povećanje kvaliteta života i rada naših građana, i unapređenja održivog razvoja Grada Novog Sada.

Saradnja će se odvijati kroz razmenu informacija, organizovanje zajedničkih nastupa (seminara, stručnih skupova i dr.), moguće zajedničko apliciranje na regionalnim i evropskim projektima, zajedničku realizaciju projekata i druge oblike saradnje koji predstavljaju zajednički cilj ili interes obe strane. Posebna pažnja će se posvetiti promociji zajedničkih aktivnosti. U sporazumu je navedeno da će strane potpisnice za svaki pojedinačni projekat, zaključiti sporazum kojim će regulisati prava i obaveze za taj projekat.

Takođe, strane potpisnice će posebnu pažnju posvetiti realizaciji Projekta izgradnje samogrejne ekološke kuće – javnog i pokaznog samogrejnog eko objekta koji će služiti kao primer energetske efikasnosti u zgradarstvu sa ciljem podizanja ekološke svesti i razvijanja energetski odgovornog ponašanja. Ovaj objekat bi u budućnosti služio kao sedište Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Centra za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, o čemu će se sačiniti poseban sporazum.

Udruženje građana „Istraživačko – razvojni centar Veljko Milković“ Novi Sad je neprofitna organizacija posvećena ekološki održivom razvoju, promociji i razvoju novih proizvoda i tehnologija i njihovoj primeni u svakodnevnom životu. „Istraživačko – razvojni centar Veljko Milković“ Novi Sad svoje ciljeve ostvaruje u oblasti energetike, mašinstva, ekologije i drugim vezanim oblastima tako što svojim naučnim, stručnim i praktičnim radom ima za ciljeve naučno i stručno istraživanje, razvijanje, unapređenje, afirmisanje i ostvarivanje praktične primene istraživačko-pronalazačkog rada Veljka Milkovića, njegovih pronalazaka, inovacija, patenata i drugih otkrića.