• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Završena obuka za korišćenje termovizijskih kamera

Konkursom za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, odobrena su sredstva za realizaciju projekta „Doprinos unapređenju energetske efikasnosti javnih objekata na teritoriji Grada Novog Sada i Opštine Temerin“.

U okviru projekta izvršena je nabavka dve termovizijske kamere koje će po okončanju projekta biti dodeljene Opštini Temerin i Agenciji za energetiku Grada Novog Sada u cilju termovizijskog snimanja javnih objekata sa teritorije Grada Novog Sada i Opštine Temerin i predlaganja mera za unapređenje energetske efikasnosti ovih objekata. Obuka za korišćenje termovizijskih kamera za troje zaposlenih iz Agencije za energetiku Grada Novog Sada i troje zaposlenih iz Opštine Temerin je održana 23. avgusta 2012. godine u prostorijama zgrade Gradskog veća Grada Novog Sada.

Nakon okončanja obuke izvršiće se termovizijska snimanja po jednog javnog objekta u Gradu Novom Sadu i Opštini Temerin i prikazati rezultati uz stručni komentar eksperata iz ove oblasti, izvršiti poređenja snimljenih objekata sa sličnim, referentnim objektima u okruženju, prikazati rezultati tih poređenja i dati predlog za postizanje ciljnih vrednosti. Na završnoj konferenciji koja je predviđena za 15. novembar 2012. godine, izvršiće se prezentacija organima, stručnim organizacijama i široj javnosti, toka projekta – razloga za pristupanje projektu, izbora objekata za snimanje, karakteristika snimljenih objekata i dobijenih rezultata.