• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Predstavljen projekat „Doprinos unapređenju energetske efikasnosti javnih objekata na teritoriji Grada Novog Sada i Opštine Temerin“

Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada Olivera Simović zajedno sa predstavnicima Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vlade APV, Opštine Temerin, Agencije za energetiku Grada Novog Sada i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja u Srbiji, prisustvovala je završnoj konferenciji povodom realizacije projekta „Doprinos unapređenju energetske efikasnosti javnih objekata na teritoriji Grada Novog Sada i Opštine Temerin“.

– Za ovaj projekat su obezbeđena sredstva u iznosu od 2.250.000,00 dinara, a time su se stekli uslovi za nabavku dve termovizijske kamere i obuku šest tehničkih lica za njihovo rukovanje. Takođe, u okviru projekta je izvršeno merenje i analiza termoenergetske efikasnosti dva javna objekta. Ovo je samo prvi korak ka rešavanju problema vezanih za energetsku održivost objekata na teritoriji grada, a neophodno je da se slična akcija sprovede na svim nivoima. Grad Novi Sad spreman je da se aktivno, kontinuirano i sistematično uključi u rešavanje ovog važnog pitanja – rekla je Olivera Simović.

Sredstva za realizaciju ovog projekta čiji je nosilac Grad Novi Sad obezbeđena su na Konkursu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, partneri u projektu su Opština Temerin i Agencija za energetiku Grada Novog Sada, a projekat je podržan od strane USAID Projekta održivog lokalnog razvoja u Srbiji.

Direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada Branislav Bandić rekao je da je potrošnja energije u javnim objekatima u našem gradu veoma velika i da iznosi skoro duplo više nego u Evropi. On je dodao da je cilj Agencije za energetiku da u budućnosti što više uradi na unapređenju energetske efikasnosti i da je ovo samo jedan korak ka tome.

Realizacijom projekta jačaju se kapaciteti i konkurentnost lokalne samouprave kroz primenu savremenih tehnologija u oblasti unapređenja energetske efikasnosti, a podiže se i svest kod građana i predstavnika javnih ustanova o potrebi racionalnog korišćenja energije i primeni mera energetske efikasnosti. Nakon realizacije projekta, po jedna termovizijska kamera data je na korišćenje Opštini Temerin i Agenciji za energetiku Grada Novog Sada koje će te kamere upotrebljavati u daljim ispitivanjima zgrada i istraživanjima drugih objekata koje je moguće pratiti ovom opremom, a sve u cilju predlaganja mera za poboljšanje energetske efikasnosti objekata sa teritorije Grada Novog Sada i Opštine Temerin.

Izvor: www.novisad.rs