• Четвртак, Фебруар 29, 2024
  • Нови Сад, 15°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Agencija za energetiku Grada Novog Sada dobitnik priznanja „Najbolji u energetici“ na 10. Međunarodnim danima energetike i investicija

Agencija za energetiku Grada Novog Sada je na 10. Međunarodnim danima energetike i investicija koji su 3. i 4. novembra 2021. godine održani na Novosadskom sajmu dobila priznanje „Najbolji u energetici“ za najbolje smart rešenje u oblasti energetske efikasnosti – Automatizovan prenos podataka o potrošnji energije, energenata i vode do ISEM baze. Nagrada je uručena direktoru Agencije za energetiku Grada Novog Sada, Ivanu Panteliću. Naime, Agencija za energetiku Grada Novog Sada je na osnovu Memoranduma o razumevanju potpisanog između Grada Novog Sada i UNDP - Srbija iz 2018. godine implementirala Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) u Grad Novi Sad. U oviru ISEM-a formirana je baza sa oko 350 javnih objekata iz nadležnosti Grada Novog Sada za koje se prati potrošnja energije i vode, kao i 850 mernih mesta javne rasvete, semafora i pumpi za vodu čime je započelo sistemsko praćenje ovih podataka na teritoriji Grada Novog Sada. Tokom 2020. godine započeto je i sa daljinskim unosom podataka o potrošnji energije iz baze javno komunalnih i drugih preduzeća (JКP „Novosadska toplana“, JКP „Vodovod i kanalizacija“ i PD „Novi Sad – Gas“) u ISEM bazu, čime je znatno ubrzan proces unošenja podataka u ovu bazu. Na osnovu podataka iz ISEM baze Agencija svake godine dostavlja Ministarstvu rudarstva i energetike Godišnje izveštaje o ostvarivanju ciljeva uštede energije za Grad Novi Sad. Takođe, podaci iz ISEM-a se trenutno koriste za izradu Programa i Plana energetske efikasnosti, kao strateškog dokumenta iz oblasti energetske efikasnosti Grada Novog Sada.

Pored Agencije za energetiku Grada Novog Sada, priznanja „Najbolji u energetici“ su dodeljena i JKP „Energana“ iz Sombora kao najboljoj kompaniji u oblasti energetike, Firmi „Link Line“ iz Novog Sada za najbolji proizvod u oblasti energetske efikasnosti – PVC stolarija GEALAN S9000, Firmi „Eco Waste Treatment“ iz Novog Sada za inovaciju godine u oblasti energetike – spalionicu opasnog medicinskog i farmaceutskog otpada, a Diplomu sa posebnim priznanjem dobila je firma „Energy Save Group“ iz Novog Sada za doprinos razvoju fotonaponskih, hibridnih i termo-solarnih sistema.

Priznanja nagrađenima su uručili Smiljka Jovanović – pokrajinski sekretar za finansije, Ognjen Bjelić – pokrajinski sekretar za energetiku i Slobodan Cvetković – generalni direktor Novosadskog sajma. Komisija za ocenu kvaliteta u oblasti energetike je radila u sastavu: predsednik – dr. Aleksandar N. Ašonja, direktor Edukativnog centra Novi Sad, član – Doc. Dr. Zoran Čepić sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, član – Prof. Dr. Nikola Radivojević sa Akademije strukovnih studija Šumadija u Kragujevcu i član – Ivan Knežević iz Srpskog akademskog centra Novi Sad. Sekretar komisije je bio MSc. Ecc Nikola Rodić sa Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada.