• Среда, Мај 22, 2024
  • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Objavljen Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela

Dana 5. februara 2022. godine na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada i dnevnom listu „Dnevnik“ objavljen je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Grada Novog Sada. 

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji radova na: ugradnji solarnih panela, pratećih nosača panela, invertera i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije, ugradnji dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, izradi izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem. 

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i ovim javnim pozivom. 

Nakon potpisivanja Ugovora sa privrednim subjektima, Gradska uprava će raspisati Javni poziv za pojedinačne projekte građana.

Javni poziv je otvoren do 20. februara 2022. godine a više informacija o ovom pozivu kao i konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine: https://environovisad.rs/vesti/180