• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 35°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Počela realizacija projekta „Green school“

Početna konferencija na projektu „Green School“ je održana 19. aprila 2013. godine u Novom Sadu kada je nakon prijema učesnika projekta u zgradi Gradskog veća Grada Novog Sada od strane g-dina Borka Ilića, zamenika Gradonačelnika Grada Novog Sada, u Master centru „Novosadskog sajma“ zainteresovanoj javnosti i medijima predstavljen projekat „Green School“. Na konferenciji su održane i prezentacije projektnih partnera: Agencije za energetiku Grada Novog Sada (g-din Fedor Fišl, savetnik direktora) i Lokalne saomouprave iz Alđa (g-đa Nemetne Vida Suzana, zamenik Gradonačelnika Segedina), kao i korisnika projekta: Osnovne škole „Nikola Tesla“ iz Novog Sada (g-din Igor Milićević, direktor škole) i osnovne škole „Feher Ignac“ iz Alđa (g-đa Torma Tiborne, učiteljica u školi i predstavnik lokalne samouprave za lokalni razvoj).

Što se tiče samog projekta „Green school“, dana 28. decembra 2012. godine, potpisan je ugovor između Agencije za energetiku Grada Novog Sada, sa jedne strane i Nacionalne agencije za razvoj (u svojstvu Upravnog organa IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija), sa druge strane, o subvencijama za realizaciju projekta pod nazivom: „Zaštita životne sredine i korišćenje obnovljivih izvora energije za zelenu budućnost dece”, akronim: „Green School“, pod brojem: HUSRB/1203/122/216, u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija. Nosilac ovog projekta je Agencija za energetiku Grada Novog Sada, a partner na realizaciji projekta je Lokalna saomouprava mesta Alđo kod Segedina iz oblasti Čongrad u Republici Mađarskoj.

Navedenim projektom je planirana razmena iskustava između partnera sa srpske i mađarske strane, kao i edukacija dece osnovno školskog uzrasta o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, upotrebi obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Između ostalog, projektom je predviđeno i sprovođenje mera energetske efikasnosti: zamena stolarije u fiskulturnoj sali, rekonstrukcija osvetljenja i ugradnja fotonaponskih kolektora na krovu osnovne škole „Nikola Tesla” u Novom Sadu, kao i izgradnja mini parka sa sistemima za obnovljive izvore energije kao što su: demo model vetrenjače i solarni panel, sušilica za voće i povrće, i sistem za sakupljanje kišnice i zalivanje u osnovnoj školi „Feher Ignac“ u mestu Alđo kod Segedina. Projektom je planirana realizacija niza projektnih aktivnosti koje bi se vršile u mestu Alđo kod Segedina i Novom Sadu, odnosno na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i oblasti Čongrad u Mađarskoj.

Ukupna vrednost projekta je 134.245,48 evra, a vremenski okvir za realizaciju ovog projekta je 1. januar 2013. godine – 30. april 2014. godine i u okviru tog vremenskog perioda, predviđeno je da se izvrše sve projektne aktivnosti od planirane edukacije đaka i nastavnika do realizacije građevinskih investicija na školi „Nikola Tesla“ u Novom Sadu i školi „Feher Ignac“ u Mađarskoj.

Ideja o realizaciji projekta je nastala od polazne pretpostavke da su saznanja dece u osnovnim školama u Republici Srbiji o obnovljivim izvorima energije, zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti na veoma niskom nivou, posebno kada se uzme u obzir činjenica da se u obrazovnom sistemu Republike Srbije tema o obnovljivim izvorima energije pojavljuje tek u četvrtom razredu osnovne škole u okviru nastavnog predmeta „Priroda i društvo“ a u starijim razredima se ova tema posebno ne razmatra. Kao potvrda pretpostavke o slabom razumevanju pojmova vezanih za obnovljive izvore energije i energetiku uopšte, na početku projekta je urađena anketa među decom četvrtih razreda osnovne škole gde su učenicima postavljena sledeća pitanja: zašto je važna energija, koliko i kako koristimo energiju, odakle dobijamo energiju, koji su obnovljivi izvori energije, koji su neobnovljivi izvori energije i kako uštedeti energiju kod kuće, gde je najveći deo anketiranih učenika pokazao mala ili gotovo nikakva znanja o postavljenim pitanjima.

Takođe, uvidom u energetske bilanse koji već nekoliko godina radi Agencija za energetiku Grada Novog Sada utvrđeno je da su pokazatelji potrošnje energije u objektima i ustanovama koji se delom ili u celini finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, među kojima su i osnovne škole sa teritorije grada, izuzetno visoki, gotovo višestruko iznad proseka potrošnje ovih objekata u zemljama Evropske unije, tako da bi primena bilo koje od mera energetske efikasnosti u navedenim objektima, doprinela unapređenju energetske efikasnosti, kao i opštem poboljšanju kvaliteta života i rada u ovim objektima. Iz tog razloga odlučeno je da se ovim projektom obuhvati Osnovna škola „Nikola Tesla“ u Novom Sadu na kojoj će se primeniti mere koje se odnose na unapređenje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije (zamena stolarije u fiskulturnoj sali, rekonstrukcija kompletnog unutrašnjeg osvetljenja škole i izgradnja male fotonaponske elektrane na krovu škole). Kao partner sa mađarske strane pojavljuje se Lokalna saomouprava iz Alđa, kao i Osnovna škola „Feher Ignac“ iz Alđa, kao izuzetno savremena škola, sa već primenjenim sistemima obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, i sa iskustvom stručnog i nastavnog osoblja čija će znanja iz ove oblasti biti od velike koristi partnerskoj strani u Novom Sadu (stručnjaci, nastavnici, učenici).