• Sreda, Decembar 07, 2022
  • Novi Sad, 6°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Skupština Grada Novog Sada usvojila Program energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2022 – 2024. godine i Plan energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu

Skupština Grada Novog Sada je na 27. sednici održanoj 27. juna 2022. godine usvojila Program energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2022 – 2024. godine i Plan energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu. Navedeni Strateški dokumenti iz oblasti energetske efikasnosti su doneti na osnovu Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.

Program energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2022 – 2024. godine donosi se na tri godine i sadrži sledeće podatke:

• Potrošnju energije, energenata i vode u javnim zgradama na teritoriji Grada Novog Sada za koje Grad Novi Sad snosi troškove energije, energenata i vode, a koji su uneti u Informacioni sistem za energetski menadžment - ISEM baza (oko 300 javnih objekata);

• Potrošnju električne energije za potrebe javnog osvetljenja Grada Novog Sada koja je uneta u ISEM bazu.

Pored toga, Program sadrži predlog mera i aktivnosti za efikasno korišćenje energije, nosioce i rokove tih aktivnosti, uštede koje će se ostvariti nakon sprovedenih aktivnosti kao i izvore finansiranja.

Planom energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu se bliže razrađuju mere energetske efikasnosti i aktivnosti za racionalno korišćenje energije koje su obuhvaćene Programom energetske efikasnosti Grada Novog Sada  za period 2022-2024. godine.

Za 2022. godinu je, kao prvi korak u realizaciji energetski efikasnih mera u Srednjoj mašinskoj školi u Novom Sadu i OŠ „Žarko Zrenjanin“ Novi Sad, planirana izrada projektne dokumentacije za koju su Budžetom Grada Novog Sada planirana sredstva u iznosu od 16.400.000 dinara.

Za sektor javne rasvete u 2022. godini planirana je zamena izvora svetlosti u javnom osvetljenju odgovarajućim energetski efikasnim svetiljkama za koje su Budžetom Grada Novog Sada planirana sredstva u iznosu od 26.550.000 dinara.

Grad Novi Sad planira da u 2022. godini pruži podršku građanima u sprovođenju mera energetske efikasnosti sufinansiranjem ugradnje solarnih kolektora i solarnih panela, unapređenja termičkog omotača zgrada i unapređenja termo-tehničkih sistema zgrada. Za ove namene u Budžetu Grada Novog Sada planirana su sredstva u iznosu od 40.000.000 dinara dok su iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstvo rudarstva i energetike obezbeđena sredstva u iznosu od 38.000.000 dinara (ukupno 78.000.000 dinara).

Takođe, planirano je da se u 2022. godini izradi studija ''Кatastar solarnog potencijala krovova na teritoriji Grada Novog Sada''. Za ove namene u Budžetu Grada Novog Sada planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000 dinara.