• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održana početna konferencija IPA projekta „Obnovljiva energija u gradovima“

Početna konferencija IPA projekta „Obnovljiva energija u gradovima“ „REC“ – „Renewable Energy in Cities“ koji se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2007. – 2013. održana je 25. aprila 2013. godine u Novom Sadu, u Gradskoj kući – Sala Gradskog veća, Trg slobode 1.

Partneri na Projektu su Grad Osijek, kao vodeći partner, sa UNDP Hrvatska, i Grad Novi Sad, sa Agencijom za energetiku Grada Novog Sada i Elektrotehničkom školom „Mihajlo Pupin“ u kojoj će biti formirana demo-učionica za obnovljivu energiju.

Ukupna vrednost Projekta je procenjena na 447.264,00 evra a vrednost dela projekta koji se odnosi na Grad Novi Sad je 188.061,04 evra.

Konferenciju je ispred Grada Novog Sada, otvorila Olivera Simović, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj a predstavnicima medija su se još obratili Mr Dragica Branković, menadžer Projekta ispred Grada Novog Sada – Gradska uprava za zaštitu životne sredine, Goran Pihler, menadžer Projekta ispred Grada Osijeka – UNDP koordinator projekata za Slavoniju, Branislav Bandić, asistent na Projektu ispred Grada Novog Sada – direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Milan Vukobrat, direktor Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu.

Na Konferenciji je istaknuto sledeće:

Cilj Projekta je da se, zajedničkim radom i razmenom znanja i iskustava, formiranjem demo-učionice u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“, organizovanjem radionica u 12 gradova Vojvodine i izradom brošura i letaka, podigne svest o potrebi razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Formiranje demo-učionice za obnovljivu energiju u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ podrazumeva nabavku i instalaciju: sistema za demonstraciju energetski efikasne javne rasvete korišćenjem LED tehnologije, sa automatskom vremenskom i svetlosnom regulacijom, sistema za demonstraciju korišćenja solarne energije postavljanjem solarnih fotonaponskih panela, demo sistema za demonstraciju korišćenja energije vetra postavljanjem vetrenjače, demo modela grejnog sistema sa automatskim grejanjem na drvene pelete; demo modela vodonične gorivne ćelije (školski model ćelije sa sagorevanjem), demo modela sistema za demonstraciju pametnih kuća (upravljanje svetlom, grejanjem, klimatizacijom), demo modela sistema za demonstraciju zagrevanja sanitarne vode pomoću pločastih kolektora i demo modela grejnog sistema pomoću toplotne pumpe.

U okviru projekta, korišćenjem termovizijske kamere i druge potrebne opreme biće urađeno i potpuno energetsko snimanje 5 javnih zgrada u Novom Sadu, a dobijeni rezultati će poslužiti kao osnov pri donošenju odluka o njihovoj rekonstrukciji, odnosno izradi energetskih studija za rekonstrukciju objekata u skladu sa EU standardima.

Implementacija Informacionog sistema za upravljanje energijom (ISGE) će obezbediti sistematsko praćenje i upravljanje energijom u javnim zgradama Novog Sada, kao i formiranje energetske baze podataka.

Projektom je predviđena i izrada godišnjeg plana i trogodišnjeg programa upravljanja energijom u Novom Sadu, u skladu sa EU standardima.

Za predstavnike lokalnih samouprava u Novom Sadu, Srbobranu, Baču, Bečeju, Vrbasu, Bačkoj Palanci, Bačkom Petrovcu, Žablju, Titelu, Temerinu, Beočinu i Sremskim Karlovcima, će biti organizovane radionice na temu: primena energetski efikasnih mera u saobraćaju, industriji, objektima i upoznavanje sa ISGE – sistemom za upravljanje energijom u javnim zgradama i korišćenje ovog sistema za permanentno praćenje energetske potrošnje i izradu energetskih pregleda.

 

Izvor: www.rec-ipa.rs