• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Grad Novi Sad potpisao ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike za unapređenje energetske efikasnosti vrtića ”Bubamara”

U Smederevskoj Palanci su dana 22. jula 2022. godine potpisani ugovori između Ministarstva rudarstva i energetike i predstavnika 38 lokalnih samouprava koje su dobile sredstva za ulaganje u unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata po osnovu konkurisanja na Javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama JP 2/22. Među potpisnicima ugovora bio je i Grad Novi Sad koji je dobio sredstva za unapređenje energetske efikasnosti vrtića ”Bubamara”, Čenejska 50 u Novom Sadu. Projektom su predviđene mere energetske sanacije koje obuhvataju implementaciju visokoefikasnih gasnih kondenzacionih kotlova (snage 2 x 230КW) i unapređenje termičkog omotača zgrade putem zamene spoljnih prozora i vrata i postavljanja termičke izolacije zidova (rekonstrukcija fasade). Implementacijom navedenih mera ostvariće se veća efikasnost sistema grejanja, manji toplotni gubitci, a time i značajnije uštede svih vrsta energije na mesečnom i godišnjem nivou, kao i smanjenje emisije CO2 u atmosferu. Ukupna vrednost projekta je 33 miliona dinara. Grad Novi Sad je za ove potrebe obezbedio 10 miliona dinara, dok je Ministarstvo rudarstva i energetike pružilo podršku sa dodatnih 23 miliona dinara.