• Четвртак, Фебруар 29, 2024
  • Нови Сад, 15°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Predstavljen model obuke za montere solarnih panela

U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu, 19. septembra 2022. godine predstavljen je model obuke za montere solarnih panela. Cilj obuke za montere solarnih fotonaponskih sistema jeste upoznavanje polaznika sa opremom i njihovo osposobljavanje za samostalno obavljanje radnih operacija za montiranje solarnih fotonaponskih sistema, a u okviru ukupno četrdeset nastavnih časova. Uslov da se prođe obuka je da su lica nezaposlena, prijavljenа u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da su sa teritorije Vojvodine. Prema rečima Aleksandra N. Ašonje, v.d. direktora Edukativnog centra i Energetskog menadžera Grada Novog Sada program obuke bi trebalo da se realizuje do kraja 2022. godine, a zainteresovanost za ovu obuku je velika kako za one koji imaju određena elektrotehnička znanja (dokvalifikacija), ali i za one koji ih upošte nemaju (prekvalifikacija). Obuku će držati stručna lica iz obrazovnih ustanova sa teritorije Vojvodine, među kojima su i zaposleni iz Agencije za energetiku Grada Novog Sada, a koristiće se i adekvatne učionice sa solarnim fotonaponskim sistemima, koje su u sastavu pojedinih preduzeća. Obuka je besplatna i organizuje se u okviru Projekta „Bolja Energija“ čiji je nosilac USAID a podršku daje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Naime donošenjem odgovarajuće zakonske regulative (Zakon o obnovljivim izvorima energije, izmena Zakona o energetici i Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača) stvorila se mogućnost za građane i firme da mogu na vrlo jednostavan način instalirati solarne panele i proizvoditi električnu energiju za sopstvene potrebe, odnosno steći status prozjumera (eng. prosumer – producer+consumer) ili kupca-proizvođača, što im daje mogućnost da smanje svoje račune za električnu energiju, ali i doprinesu smanjenju zagađenja životne sredine. U skladu sa navedenim, veliki broj lokalnih samouprava, među kojima je i Grad Novi Sad, je u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike raspisao Javne pozive za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela, što je povećalo tražnju za solarnim panelima a samim tim i kvalifikovanom radnom snagom osposobljenom za njihovo postavljanje i instalaciju. Imajući u vidu nedostatak ovog profila radne snage na tržištu rada, sprovođenjem navedene obuke će se doprineti povećanju broja lica osposobljenih za montažu solarnih panela.