• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 25°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Grad Novi Sad i Agencija za energetiku predstavili svoje aktivnosti na 11. Međunarodnim danima energetike i investicija

Na 11. Međunarodnim danima energetike i investicija, koji su 2. i 3. novembra 2022. godine održani u Master centru Novosadskog sajma u okviru štanda Grada Novog Sada zainteresovanim građanima i medijima su predstavljena dosadašnja i buduća ulaganja u oblast unapređenja energetske efikasnosti i upotrebe sistema sa obnovljivim izvorima energije na teritoriji Grada Novog Sada, kako u kolektivnoj stanogradnji i porodičnim kućama, tako i u javnim zgradama iz nadležnosti Grada Novog Sada.

Agencija za energetiku Grada Novog Sada je izložila i deo svoje opreme namenjene podučavanju učenika i vršenju ogleda iz oblasti obnovljivih izvora energije – „Solarni kofer“ i termovizijsku kameru. Predstavnici Agencije su tokom dva dana manifestacije učenicima nižih razreda Osnovne škole „Kosta Trifković“ iz Novog Sada održali prezentacije pod nazivom „Štednja energije čuva planetu“ putem koje su se učenici upoznali sa vrstama obnovljivih izvora energije, kao i sa različitim načinima za uštedu energije. Učenici Srednje elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ iz Novog Sada, studenti Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ iz Zrenjanina i studenti Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu su se upoznali sa radom Agencije za energetiku Grada Novog Sada i funkcionisanjem Informacionog sistema energetskog menadžmenta – ISEM u Gradu Novom Sada. Takođe, učenicima i studentima su prikazane ogledne vežbe uz upotrebu „Solarnog kofera“ putem kojih su oni na praktičnim primerima mogli videti na koji način i pod kojim uslovima dolazi do transformacije solarne energije u električnu energiju uz pomoć solarnih panela.